Säker betalning - Fri frakt/byte/retur - Snabb leverans 1-2 dgr

FAQs

1. HJÄLP ATT BESTÄMMA DIN RINGSTORLEK  / HELP TO DETERMINE YOUR RING SIZE

Det kan kännas svårt att köpa ringar på nätet om du är lite osäker på vilken ringstorlek du har. Det finns några olika metoder men oavsett vilken metod som du använder, så är det viktigt att ha i åtanke att fingrarna sväller och är olika stora under dagen. På morgonen så är i regel fingrarna mindre och på kvällen lite större. Även årstid spelar roll, är det varmt ute så sväller fingrarna och är det kallt så krymper dom. Försök att mäta några gånger under dagen för att få ett säkert resultat. Om ringbasen är lite bredare behöver man ofta ta en halv storlek större än du brukar. Särskilt om ringen är över 5mm bred. Nedan finns två sätt att mäta antingen din ring eller ditt finger.

 It can feel difficult to buy rings online if you are a little unsure of what ring size you have. There are a few different methods, but whatever method you use, it is important to keep in mind that your fingers swell and are different during the day. In the morning the fingers are usually smaller and in the evening a little bigger. Even when the season is important, it is warm outside so the fingers swell and when it is cold they shrink. Try to measure a few times during the day to get a safe result. If the ring base is a little wider, you often need to take half the size larger than you usually do, especially if the ring is over 5mm wide. Below are two ways to measure either your ring or your finger.

Mät en rings diameter; Ta en befintlig ring, som du vet passar på det finger du vill ha ringen på. Lägg ringen på en linjal och mät ringens insida, från kant till kant på ringens bredaste ställe.

Measure the diameter of a ring; Take an existing ring that you know fits the finger you want the ring on. Place the ring on a ruler and measure the inside of the ring, from edge to edge at the widest point of the ring.

Mät ditt fingers omkrets; Klipp en pappersremsa, ca 5 mm bred och dra den runt ditt finger. Rita ett streck där pappret möts. Lägg sedan pappret och mät mellan de två strecken med en linjal. Nu har du fått ditt fingers omkrets. I tabellen nedan så kan du se vad omkretsen blir i diameter.

Measure the circumference of your finger; Cut a paper strip, about 5 mm wide and wrap it around your finger. Draw a line where the paper meets. Then load the paper and measure between the two lines with a ruler. Now you've got your finger circumference. In the table below you can see what the circumference becomes in diameter.

2. HUR MAN BESTÄLLER / HOW TO ORDER

 Antingen beställer du här via Web Shopen eller skickar Du ett email till mig på elisabeth.reflexion@gmail.com.  Därefter kommer du att få ett mail / orderbekräftelse med betalningsinformation. Betalning sker antingen via Swish till 070-7537408, PayPal till elisabeth.reflexion@gmail.com eller genom överföring till mitt konto före leverans. Om jag inte angett en storlek som passar dig, maila vilken storlek du vill ha så återkommer jag med leveranstiden.

Either order here through the web shop or please send an email to elisabeth.reflexion@gmail.com. Then you will receive an email / order confirmation with payment information. Please pay either via Swish to 070-7537408, PayPal to elisabeth.reflexion@gmail.com or by transfer to my account before delivery. If I have not specified a size that suits you, please email which size you want, then I will get back to you with a delivery time.


3. LEVERANSTID / DEVIVERY TIME
Varor skickas normalt från oss inom tre dagar om de finns i lager. Flertalet modeller ligger inte på lager utan tillverkas efter beställning. Om de inte finns i lager meddelas detta och beräknad leveranstid på orderbekräftelsen. Om så är fallet har du givetvis rätt att annullera ditt köp eller ändra din beställning.  

Items are usually shipped from us within three days if in stock. Most models are not kept in stock and are manufactured after ordering. If they are not in stock, this will be announced and estimated delivery time in the order confirmation. If so, you will of course be entitled to cancel your purchase or change your order.
                                                                                    
 4. PRISER / PRICES
Alla priser är i svenska kronor, SEK. Paketpris och mängdrabatt offereras på begäran. Vi reserverar oss för skriv och feltryck.   


The prices are shown in Swedish Krona, SEK. Quantity discounts are offered on request. We reserve ourselves for any misprint on the web site.                                                                                                                                                            

5. LEVERANSSÄTT / MODE OF DELIVERY
Paket skickas spårbart med PostNord. Vi levererar även på annat sätt enligt överenskommelse. 

Fri frakt inom Europa.

Packages are sent tracked through PostNord. If you wish us to use another forwarder, please advice and that can be arranged after an understanding.

Free shipping within Europe.
                                                                                                                   
 6. RETURER / RETURNS
Om Du av någon anledning skulle ångra Ditt köp, så har Du en ångertid på 2 veckor från leverans räknat (gäller endast webbköp). Observera att en retur skall ske i originalförpackning. Returfrakten betalar du själv. Kom ihåg att skicka med kvittot på köpet samt information om hur Du vill ha pengarna återbetalda.

If for some reason you should regret your purchase, you will have a withdrawal time of 2 weeks from the delivery (only for web purchases). Please note that a return must be made in original packaging. Please also note that the return shipping fee is payable by you. Remember to send the receipt on the purchase and information on how you want your money repaid.
                                                                                                                  
7. REKLAMATIONER AV LEVERANS / COMPLAINTS OF DAMAGED GOODS
Om varan eller emballaget är skadat när du får en produkt från oss, skall detta reklameras direkt till fraktaren. Om fel upptäcks efter det att försändelsen öppnats skall detta påtalas till oss inom 3 dagar. Detta gör du enklast på e-mail.

If the product or packaging is damaged when you receive a product from us, this should be advertised directly to the shipping company. If damages are discovered after the package has been opened, this should be addressed to us within 3 days. You do this easiest by email.