Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Livets vågor

Livets vågor


Livet är hela tiden i förändring vare sig vi vill det eller ej. Allt bygger på att träna sig i att följa med i rörelsen. Att vara följsam och ha tillit. För mig är det en konstant utmaning. Jag vill veta i förväg. Jag vill ha svaren. Och ändå vet jag att allt kommer till mig om jag bara vågar. Vågar att lyfta fötterna och låta vågorna ta mig dit jag är ämnad att vara. Att följa glädjen, men veta att ingen väg någonsin bara är rolig. Det är balansen mellan upp och ner som är viktig. Och det är det som är livets vågor.
____________________

Life is constantly changing whether we want it or not. Everything is based on training yourself to follow the movement. To be compliant and have confidence. For me, it is a constant challenge. I want to know in advance. I want the answers. And yet I know that everything will come to me if I just dare. Dare to lift my feet and let the waves take me where I am meant to be. To follow the joy, but know that no road is ever just fun. It is the balance between up and down that is important. And that is the waves of life.


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras