Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Att vara följsam eller att anpassa sig

Örhänge och halsband med en solid mussla i silver

 

Skillnaden mellan att vara följsam och att anpassa sig. Fundera på den! Den ena är en väldigt fin egenskap och den andra farlig för ens egen identitet. Anpassar jag mig för mycket slutar människor att se mig för den jag är. Jag blir vad de förväntar sig. Att vara följsam däremot ser jag som en kärleksfull handling just för att den innehåller både gränser och nyfikenhet på den andra. Det ena tar energi och det andra ger energi. Samspelet mellan människor är så oerhört viktigt. Och det viktigaste av allt; att vågskålarna väger så lika som möjligt. Att ingen tar på bekostnad av den andra. Det är vad som händer när den ena anpassar sig för mycket. För det finns ett motstånd i anpassandets natur. Begränsande. På bekostnad av någon annan. Låt det aldrig gå så långt!
____________________

The difference between being compliant and to adapt. Think about it! One is a very nice trait and the other dangerous for one’s own identity. If I adapt too much, people stop seeing me for who I am. I will become what they expect. Being compliant, on the other hand, I see as a loving act because it contains both boundaries and curiosity about the other person. One takes energy and the other gives energy. The interaction between people is so extremely important. And most important of all; that the scales weigh as evenly as possible. That no one takes at the expense of the other. This is what happens when one adapts too much. Because there is a resistance in the nature of adaptation. Limiting. At the expense of someone else. Never let it go that far!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras