Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

The power of love

The power of love


Och det är just därför vi alla måste välja och vårda det goda. För utan det, vad har vi då?

Rädsla är en farlig kraft. Den får människor att göra konstiga saker. Framförallt kanske förhastade saker som kan få konstiga proportioner.

Och vad gör det om jag gör något gott i onödan? Att sprida ett leende. Att möta någons blick. Och framförallt att se och uppskatta kraften i det och dess sätt att vibrera, för just de vibrationerna sprider sig som ringar på vattnet och det är rädslans största fiende. Och som någon klok människa sa; Vi kan aldrig hindra mörkret, men vi kan tända ett ljus!
____________________

And that is precisely why we must all choose and nurture the good. Because without it, what do we have then?

Fear is a dangerous force. It makes people do strange things. Above all, perhaps hasty things that can have strange proportions.

And what does it matter if I do something good unnecessarily? To spread a smile. To meet someone's gaze. And above all to see and appreciate the power of it and its way of vibrating, because those vibrations spread like rings on the water and that is the greatest enemy of fear. And as some wise man said; We can never stop the darkness, but we can light a candle!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras