Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Summera 2021

Selfie

Blissask

Bliss box


En bliss-solnedgång ur en annan vinkel än jag är van vid, satte igång mig att summera året 2021. Vad har varit bra och vad kan jag göra annorlunda framöver?

Jag tog hjälp av min blissask. Min ask där jag lägger lappar med händelser som verkligen har gjort mig på ett strålande sprudlande humör ända ner i tårna.

Här kommer lite hjälp på traven i att komma igång med just din summering!

Skriv ned 3-5 saker (eller fler) som du uppskattade med det gångna året som du vill ta med dig in i 2022.

– Hur livet skulle te sig om du satte detta lite mer i centrum det kommande året?
– Vad är det bästa som skulle kunna hända då?

För varje sak som du vill ha mer av under 2022, skriv ner 3-5 praktiska saker (eller fler) som du behöver göra för att se till att det händer.

Sätt upp listan någonstans där du kan se den. Om du vill så kan du uppdatera den regelbundet under det nya året och bocka av de praktiska sakerna när du gjort dem.

Vad är den viktigaste reflektionen för dig?
____________________

A bliss-sunset from a different angle than I am used to, set me up to sum up the year 2021. What has been good and what can I do differently in the future?

I took help from my bliss box. My box where I put notes with events that have really made me in a radiant exuberant mood right down to my toes.

Here is a little help to get started with your summary!

Write down 3-5 things (or more) that you appreciated with the past year that you want to take with you into 2022.

- What would life be like if you put this a little more in the center in the coming year?
- What is the best thing that could happen then?

For each thing you want more of in 2022, write down 3-5 practical things (or more) that you need to do to make it happen.

Put up the list somewhere where you can see it. If you want, you can update it regularly during the new year and check off the practical things when you have done them.

What is the most important reflection for you?


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras