Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Spiraler

SpiralhalsbandSpiralhalsbandSpiraler


Jag leker med spiraler! En form som för mig ger så mycket liv och rörelse. En form som totalt saknar stillastående! Och som alltid leder någonstans. Likaväl som man kan prata om att ta sig igenom lagren på en lök när man lär sig nya saker, framförallt om sig själv, är spiralen, för mig att färdas mot ljuset, mot förståelsen av framförallt sig själv och att vi är en del av något större.
____________________

I play with spirals! A shape that for me gives so much life and movement. A form that totally lacks stagnation! And that always leads somewhere. Just as one can talk about getting through the layers of an onion when learning new things, especially about oneself, is the spiral, for me to travel towards the light, towards the understanding of oneself and that we are a part of something major.


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras