Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Självkärlek

Självkärlek


Normer kan vara konstiga. Det sätts förväntningar på vad jag skall vilja. Och när det inte stämmer med vad jag vill blir det jättekonstigt! Man kan då välja den enkla vägen som är att spela med och låtsas att allt är bra och att se till att man fyller ut mallen för andras förväntningar, eller så tar man den andra vägen! Den vägen handlar för mig om självkärlek och respekt! Bara genom att skriva detta känner jag hur energin i min kropp skiftar mellan att vara väldigt tung och ångestladdad i den första versionen, men blir sprudlande, pirrig och full av liv i den andra. I denna beskrivning kan ju valet verka lätt. Men att gå emot konventionen är aldrig någonsin enkelt. Men att stå upp för sig själv är är att leva på riktigt. Det andra är att vara rädd. Jag vill inte vara rädd. Jag vill gå med rak rygg och sätta på mig själv en krona. Och ser min krona ut som en törnekrona för andra, så får den göra det!😍
____________________

Norms can be weird. There are expectations of what I will want. And when it does not match what I want, it becomes very strange! You can then choose the easy way which is to play along and pretend that everything is fine and to make sure that you fill in the template of other people’s expectations, or you take the other way! For me, that path is about self-love and respect! Just by writing this, I feel how the energy in my body shifts from being very heavy and anxious in the first version, but becoming exuberant and full of life in the other . In this description, the choice can seem easy. But going against the convention is never easy. But to stand up for oneself is to really live. The other is to be afraid. I do not want to be afraid. I want to go straight back and put on a crown. And if my crown looks like a crown of thorns to others, so be it! 😍


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras