Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Se ljuset i andra

See the light in others


Att bara se ljuset. Att bara se det fina. Tänk att vi har givits möjligheten att välja vad vi ser, och vad vi inte ser.

Jag väljer att i möjligaste mån, bara se det fina. Men bara under förutsättning att det inte förminskar mig själv.

Och det är inte ett enkelt jobb att dra den gränsen.

Varken att bortse från det fula, eller att veta när det är rimligt att stå upp för mig.

Det är en, för mig, ovan balansgång, men så oerhört viktig! För alla faktiskt! Något vi alla borde reflektera över och träna på!
____________________

To just see the light. To just see the fine. Imagine that we have been given the opportunity to choose what we see, and what we do not see.

I choose to, as far as possible, just look nice. But only on the condition that it does not diminish myself.

Drawing that line is not an easy job.

Neither to ignore the ugly, nor to know when it is reasonable to stand up for oneself.

It is, for me, a balancing act, but so incredibly important! For everyone actually! Something we should all reflect on and practice on!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras