Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Människors åsikter som droppar

Ögonring


Det är mänskligt att ha åsikter om människorna man har bredvid. Att leva är att färdas genom ett regn av andras åsikter om en själv. Vissa droppar säger ”jag tycker du gör rätt”. Andra säger ”jag tycker du gjorde fel”. Det som dessa droppar har gemensamt, är att det är åsikter grundade på bristfällig information. De vet inte allt. Hur skulle de kunna göra det?
Mot detta regn finns inga paraplyer. Andras åsikter om ens eget liv är inte ett regn man kan bli fri från, men man kan bli fri från att låta dessa droppar förvandlas till ett facit över hur bra man själv är som människa.
För det vet inte dropparna. De är ju bara droppar.
@bobhansson - Allvarligt talat
_____________________

It is human to have opinions about the people you have next to you. To live is to travel through a rain of others’ opinions about oneself. Some drops say “I think you are doing the right thing”. Others say “I think you did wrong”. What these drops have in common is that they are opinions based on incomplete information. They do not know everything. How could they do that?
Against this rain there are no umbrellas. Other people’s opinions about your own life are not a rain you can be free from, but you can be free from letting these drops turn into a conclusion about how good you are as a human being.
Because the drops do not know. They’re just drops.
@bobhansson - Seriously spoken


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras