Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Onlinemöte

Ring av ringar


Tänk att man kan fylla ett mänskligt tomrum via videolänk! Blir fascinerad över vilken värme och glädje jag känner efter detta möte! Fysiska möten har ju blivit ovanliga, sådana som man tidigare tagit för givet. Jag har inte använt dessa plattformar annat än i jobbsammanhang och blev så glad över att känslan även bland vänner fortfarande finns kvar fast man inte är i samma rum. Idag har jag och några till hjälpt till att sprida glädje och värme i den annars ganska kalla digitala värld. Och helt plötsligt får jag ju se på min ring med nya ögon. Att var och ens tomrum kan tillsammans skapa ett nytt sammanhang och en ny ring som är större och som håller ihop de andra. Den fick bli en symbol för dagens gemenskap och glädje! Tänk att man kan få till det redan innan man insett innebörden!😍
____________________

Imagine being able to fill a human void via video link! I am fascinated by the warmth and joy I feel after this meeting! Physical encounters have become unusual, such that was previously taken for granted. I have not used these platforms other than in a work context and was so excited that the feeling among friends still remains even though you are not in the same room. Today, I and a few others have helped to spread joy and warmth in the otherwise rather cold digital world. And all of a sudden I get to look at my ring with new eyes. That each person’s void can together create a new context and a new ring that is larger and that holds the others together. It becomes a symbol of today’s sharing and joy! Isn’t it amazing that you can achieve that context even before you realize it’s meaning! 😍


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras