Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

My awe moment!

My awe moment - liliac

My awe moment - golden chain tree


Jag går in i långsamheten! För i det långsamma ser man andra saker. Man får ett annat perspektiv. Att inspireras att göra saker.

Att ta ett steg närmre naturen, för naturen stressar inte. Den utstrålar alltid ett lugn och får alltid mig att landa. Och den är ju så vacker!

Ibland tror jag att man behöver vara i det långsamma för att sakta ner sina egna tankar. För tankarna vill ju att saker skall hända fort, värdesätter det aktiva. Uppe i varv modet är ju tankarnas bästa ställe.

Men jag då? Jag mår ju så mycket bättre i tystnaden, i det långsamma. Att ha tid och uppmärksamhet att förundras. Hur skall jag annars veta vad som finns att förundras över. Så skapas mitt ögonblick av förundran - My awe moment!
____________________

I'm going into slowness! In the slow I find other things. One get a different perspective. To be inspired to do things.

Just taking a step closer to nature, because nature does not stress. It always radiates a calm and always makes me land. And it is so beautiful!

Sometimes I think you need to be slow to slow down your own thoughts. The mind wants things to happen quickly, values the active. The spinning mode is the best place for thoughts.

But what about me? I feel so much better in the silence, in the slow. To have time and attention to marvel. To awe! How else should I know what to marvel at. This is how my special moment is created - My awe moment!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras