Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

I detaljerna

I detaljerna


Det ligger i detaljerna! Det har vi ju hört många gånger och det är ju så sant!

Detaljer är viktiga för mig, men jag känner att jag på sistone missat flera som har betydelse för mig som person. Sånt som gör att jag står och stampar på samma punkt. Är den känslan bara min eller är den ett faktum? Hur skall man veta?

Jag försöker att se på det jag missar med någon form av värme, för jag tror ju att man inte kan missa det som är menat för en, det som är ens syfte. Jag väljer att se på mig själv med ödmjukhet, både det jag upplever och det jag missar.

Det är precis så jag uppfattar innebörden av att vara snäll emot sig själv. Var det! Alltid!
_____________________

It's in the details! We have heard that many times and it is so true!

Details are important to me, but I feel that I have recently missed several that are important to me as a person. Things that make me stuck at stand on the same spot. Is that feeling just mine or is it a fact? How to know?

I try to look at what I miss with some form of warmth, because I think you can’t miss what is meant for you, what is your purpose. So I choose to look at myself with humility, both of what I experience and what I miss.

This is exactly how I perceive the meaning of being kind to oneself. Be it! Always!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras