Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Till min fördel

Rigged in my favour


Är inte det en skön inställning? Jag är så otroligt glad att den polletten till slut fallit på plats för min del. Tänk så mycket roligt och så mycket glädje man missar om man försöker undvika besvikelser. Man styr ju inte över det ändå, så varför inte ha roligt på vägen? Jag kan känna att min sanning har varit att jag blivit så paralyserad av förväntningar att jag valt bort de situationerna före en besvikelse blivit aktuell. Med andra ord att aktivt välja bort väldigt mycket glädje. Man kan då börja undra vad besvikelse egentligen är att vara rädd för när allting faktiskt är riggat till min fördel, om man nu bara väljer att se det så!
____________________

Isn’t that a nice attitude? I’m so incredibly happy that that I have finally realised that. So much fun and so much joy one miss if you try to avoid disappointments. You can’t control it anyway, so why not have fun while it lasts? I can feel that my truth has been that I have been so paralyzed by expectations that I have opted out of those situations before a disappointment became real. In other words, I have actively opted out of a lot of joy. One can then begin to wonder what disappointment really is to be afraid of when everything is actually rigged to my advantage, if one now only chooses to see it that way!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras