Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Här och nu

Här och nu

Snödroppar

Kedjering och smidda armband


Att leva i nuet…

Det kan låta som en klyscha, men jag försöker stanna upp och faktiskt uppleva saker runt mig.

Det är inte alltid lätt att komma ihåg och i mitt fall idag var det en ganska låg stund som vändes till något ljust och glatt med en framtidstro, just i här och nu.

Finns det något som passar in bättre på det än de snödroppar som fanns i mitt här och nu just vid rätt tillfälle.

Jag log och insåg att mina kinder glömt känslan. Hemska tanke!

Och sen slog det mig att jag tappat mina morgonrutiner bestående av yoga, meditation och att skriva. Bara skriva vad som kommer. Ofta leder det till ganska oväntade insikter. Och detta gör under för mig! Och ändå är det så enkelt att prioritera bort. Är inte det konstigt? Nu ska jag ta till vara på den glädje som ges och finns runt mig på de enklaste sätt, just i detta här och nu!
____________________

Living in the present moment…

It may sound like a cliché, but I try to stop and actually experience things around me.

It is not always easy to remember and in my case today it was a rather low moment that was turned into something bright and happy with a belief in the future, right here and now.

Is there anything that fits in better than the snowdrops that were in my here and now at just the right time.

I smiled and realized that my cheeks had forgotten the feeling. Horrible thought!

And then it hit me! I had lost my morning routines consisting of yoga, meditation and writing. Just write what comes. This often leads to rather unexpected insights. And this works wonders for me! And yet it is so easy to prioritize away. Isn’t that strange? Now I will take advantage of the joy that is given and is around me in the simplest ways, right in this here and now!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras