Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Känslor

Känslor


Är det inte konstigt hur samma händelse i olika sammanhang kan ge så olika effekt.

Avsaknaden av ett svar kan i ena stunden vara en befrielse, men i nästa en plåga.

När jag upplever plågan önskar jag att allt svart och vitt bara kunde bli ett allmänt grått, men när jag upplever det befriande, vill jag att konturerna ska bli skarpare.

Känslorna har ju alla palettens färger och att leva i färg blir ju annorlunda utifrån vilken färg du är i för stunden.

Och det som så här års verkar så naturligt, att färger kommer och går, gäller ju känslorna på samma sätt. Bra och dåligt. Sprudlande glädje och panikartad ångest. Det går över. Så se till att varje morgon är en start i rätt färgskala!
____________________

Emotions are just visitors. Let them come, and then go
____________________

Is it not strange how the same event in different contexts can have such a different effect.

The lack of an answer can in one moment be a relief, but in the next a torment.

When I experience the torment, I wish that everything black and white could only become a general gray, but when I experience the liberation, I want the contours to be sharper.

The emotions have all the colors of the palette and living in color will be different based on which color you are in at the moment.

And what this time of year seems so natural, that colors come and go, applies to emotions in the same way. Good and bad. Effervescent joy and panicky anxiety. It will pass. So make sure that every morning starts in a uplifting colour scheme!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras