Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Tro inte på allt du tänker

Tro inte på allt du tänker


Var kommer tvivel ifrån? Tvivlar vi på oss själva för att vi jämför oss med andra? Eller utsätts vi för en inre komplott? Andra som kanske har en liten, liten tårtbit som vi inte har. Men hade vi varit beredda att byta hela bilden? Troligtvis inte! Men ändå kommer känslan att inte klara av, eller inte vara bra nog. Och det värsta av allt är att man själv skapar dessa tankar. Tror kanske att man ibland borde vara ganska kritisk mot dessa tankar och använda källkritik på samma sätt som ni gör i andra sammanhang. Faktiskt vara kritisk mot allt egentligen som inte gör en glad! Jag säger som Kahlil Gibran; ”God sais love your enemy and I obey him and love myself!” Det är inte alltid lätt, men värt det!
____________________

Don’t believe everything you think
____________________

Where do doubts come from? Do we doubt ourselves because we compare ourselves with others? Or are we exposed to a internal conspiracy? Others may have a small, small piece of something that we do not have. But would we have been prepared to change the whole picture? Probably not! But still, the feeling of not being good enough. And the worst of all is that one create these thoughts oneself. Sometimes er should be quite critical of ourself sometimes and use source criticism in the same way as we do in other contexts. In fact, be critical of anything that really does not make you happy!
I quote Kahlil Gibran; ”God sais love your enemy. And I obey him and love myself!” It’s not always easy, but worth it!


Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras