Säker betalning - Fri spårbar leverans inom Europa med PostNord - Snabb leverans 1-2 dagar

Attityd

The future is an attitude


Ett riktigt bra uttryck! Förvånande bara att jag skulle trilla över det i en reklamfilm. För Audi! Otippat upphöjt till 10! Men det är ju så rätt! Vi styr ju hela vår framtid med vår attityd och vårt sätt att reagera på saker som händer. Jag vill ju tro att nyfikenhet och glädje är två nycklar till denna framtid. Är det inte häftigt att vi själva styr vad som händer och att allt avgörs av hur vi reagerar på det negativa. Eller kanske bättre uttryckt; inte reagerar! Tugga på den en stund!😍

____________________

A really good expression! Just surprising that I would find it in a TV-commercial. For Audi! Unexpected to the power of 10! But that is so true! We control our entire future with our attitude and our way of reacting to things that happen. I want to believe that curiosity and joy are two keys to this future. Isn’t it cool that we ourselves can control what happens and that everything is up to how we react to the negative. Or perhaps better way of expressing it; do not react! Chew that for a while! 😍

Lämna en kommentar

Kommentarer måste godkännas för de publiceras