Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Sår

Rumi


Älskar det sättet att tänka. Att det är våra sår och ärr som gör det vackra möjligt. För jag tror faktiskt att det är de riktiga motgångarna som leder fram till målet. Det kan vara att att det var en omväg, ur ett perspektiv, men man hade kanske inte nått målet utan den. Tycker om den tanken! För den ger ju en meningen till även det minst önskade.
____________________

Love that way of thinking. That it is our wounds and scars that make beauty possible. Because I actually believe that it is the real setbacks that lead to the goal. It may be that it was a detour, from one perspective, but one might not have reached the goal without it. Like that thought! Because it gives meaning to even the least desired.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published