Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Oro

Blomörhängen i silver

Flower earrings in silver

Blommörhängen i silver


Jag har suttit och försökt formulera detta inlägget i flera dagar. Det blir fel hur jag än skriver! Helt plötsligt ställs vi inför en verklighet som jag inte tror någon trodde vi skulle uppleva.

Min livsfilosofi går ut på att oroa sig så lite som möjligt, för det är så sällan man faktiskt oroar sig för de saker som faktiskt blir ett faktum.

Men nu har allt det kommit lite på sned, när vår omvärld helt plötsligt blivit en väldigt obehaglig plats.

Jag känner att min oro tröttar ut mig så till den milda grad, men samtidigt känner jag mig som en obehaglig människa om jag skjuter bort den och fokuserar på något annat.

För mig hjälper det inte mig att hetsköpa stormkök och vattendunkar. För mig känns det som att starta ett krig i förväg, så att man redan är slutkörd mentalt när man kanske som mest kommer behöver vara skärpt.
Så jag väljer, med fötterna på jorden, utan att blunda eller vara naiv, att välja kärleken och det goda, för det är ju det vi ger fokus som växer och det är det vi får mer av.

Jag väljer att hålla upp blommörhängena mot himlen och hoppas att de skickar ut positiva vibrationer så att det goda segrar.
____________________

I have been trying to formulate this post for several days. It won’t come out right no matter how I try! All of a sudden we are faced with a reality that I don’t think anyone thought we would experience.

My life philosophy is to worry as little as possible, because it is so rare to actually worry about the things that actually going to happen.

But now all of that has gone a little awry, when our world suddenly became a very unpleasant place.

I feel that my anxiety makes me aweary, but at the same time I feel like an unpleasant person if I push it away and focus on something else.

For me, buying storm kitchens and water bottles does not help me. For me, it feels like starting a war in advance, so that you are already mentally exhausted when you may need it the most.
So I choose, with my feet on the ground, without closing my eyes or being naive, to choose love and the good, because that is what we give focus that grows and that is what we get more of.

I choose to hold up the flower earrings to the sky and hope that they send out positive vibrations so that the good wins.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published