Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Twilight

Twilight


Är du som jag, en som vaknar på natten som om man blir väckt och sen är klarvaken i kanske en timme? Jag har undrat vad det här handlar om, vad det är jag missar. Har bestämt mig för att det handlar om att inte dricka kaffe för sent. Men idag, fick jag det hela förklarat i en live sändning av ett samtal mellan Gordana Biernat SuperSoul100 Teacher och Lucas Mack . Det finns en tid, som vissa säger är klockan tre och andra säger är vid gryning och skymning, när ljuset och mörkret byter plats, när vi har en öppning att kommunicera med vår egen själ. Tänk, jag blir väckt för att ta emot ett meddelande, eller en vägledning från den som känner mina innersta önskningar och som är den som alltid vill mitt allra bästa. Vem är då jag om jag inte ens lyssnar, utan bara är irriterad över att jag är vaken och behöver sova? Istället skall jag i fortsättningen välkomna denna företeelse som någon som villkorslöst från den mest välvilliga, kärleksfulla platsen möjlig, har något att säga mig. Och allt jag behöver göra är att lyssna inåt!
____________________

Are you like me, one who wakes up at night as being woken up by someone and then remaining wide awake for maybe an hour? I have wondered what this is about, what it is I miss. I have concluded that it is about not drinking coffee too late. But today, I got it all explained in a live broadcast of a conversation between Gordana Biernat SuperSoul100 Teacher and Lucas Mack. There is a time, which some say is three o’clock in the morning and others say is at dawn and dusk, when light and darkness change places, when we have an opening to communicate with our own soul. Think, I am woken up to receive a message, or a guidance from the one who knows my innermost desires and who is the one who always wants my very best. Who am I if I do not even listen, but just get annoyed for being awake and that I need to sleep? Instead, I will from now on welcome this phenomenon as someone who, unconditionally from the most benevolent, loving place possible, has something to say to me. And all I have to do is listen inward!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published