Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Prova förbehållslöst

Flätade ringar


Nu har mina flätor oxå blivit ringar. Är lite roligt när ett tema sprider sig. Får eget liv. Har sagt det förr, men det tål att upprepas. Det här året vi har haft har faktiskt fört med sig en hel del bra saker oxå. Att ha tid att landa och kanske till och med ha tråkigt, är ju en perfekt grogrund för kreativitet. Att leka fram det nya. Att prova förbehållslöst. Visst blir bra, annat mindre så. Men idéerna ger sig ju inte förrän man provat åtminstone en gång. Och så glad jag är att dessa idéer är så påstridiga som de är. De lämnar mig inte ifred och det är verkligen en gåva!
____________________

Now my braids have also become rings. Is a little fun when a theme spreads. Get it’s own life. Have said it before, but it can be repeated. This year we have had has actually brought with it a lot of good things as well. Having time to land and maybe even time to be bored, is a perfect breeding ground for creativity. To play out the new. To try unconditionally. Of course some will work, some very much less so. But the ideas do not give up until one have tried at least once. And I’m so glad these ideas are as assertive as they are. They do not leave me alone and that is truly a blessing!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published