Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Tankar

Smidda armband


Mina tankar är fyllda med silver precis hela tiden!!!

Hur blir det om man gör så?

Kan man göra en kedja i olika delar?

Finns det en snabbare väg att göra detta?

Jag behöver nya prislappar till framtida marknader, som jag inte vet när det blir, men hur ska de se ut?

Tankar på högvarv! Hela tiden! Kombinerat med känslan av att jag glömt något viktigt, kan detta vara väldigt stressande.

Det är bara det att mitt logiska jag inte ser något så viktigt, eller framförallt inte bråttom i dessa frågor.

Mitt logiska jag säger att ett eller ett par djupa andetag och en blick mot en blå himmel och något smycke räcker gott. Och vilken tillfredsställelse det ger!!! Att bara låta huvudet varva ner!
____________________

My thoughts are filled with silver all the time !!!

What happens if you do that?

Can you make a chain in different parts?

Is there a faster way to do this?

I need new price tags for future markets, which I do not know when it will be, but how should they look?

Thoughts ongoing! Continuously! Combined with the feeling that something is forgotten, something important. This can be very stressful.

It's just that my logical mind does not see anything so important, or especially not in a rush in these matters.

And then my logical mind says that one or two deep breaths and a look at a blue sky and some jewellery is enough. And what satisfaction that gives!!! To just let your head calm down!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published