Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Rätt riktning

Rätt riktning

 

Men hur vet man vilken riktning som är den rätta?

Det gör man inte alltid, men oftast känns det i magen, tycker jag! Jag har tränat på att våga lita på min intuition och på andra tecken och signaler.

Jag tror ju att allt har en mening och därför är det ju så viktigt att vara uppmärksam och att tillåta sig att varva ner. Hur skall man annars hitta sin egen väg? Den man är ämnad att gå?
____________________

But how do one know which direction is the right one?

You don’t always know that, but usually one can trust the gut feeling! I have trained myself to dare to trust my intuition and other signs and signals.

I’m convinced that everything has a meaning and that’s why it is so important to be attentive and to allow yourself to calm down. How could one otherwise find ones own way? The one meant for you?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published