Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Den försvunna gråsparven

All you have to do is fly


Tror ni att vi får budskap och meddelanden som inte riktigt kan förklaras? Tror ni på synkronisitet?
Igår hände något underligt.
Jag satt i min soffa och njöt med balkongdörren öppen. Plötsligt både ser och hör jag hur en gråsparv flyger rakt in från balkongen och svänger höger och flyger vidare i korridoren mot ytterdörren. Helvete, tänker jag, vad gör jag nu? Går för att stänga dörrar för att begränsa utrymmet. Men jag hittar inte gråsparven! Har letat igenom hela lägenheten flera gånger, men icke! Ingen sparv! Och nu har det gått ett dygn. Vad är sannolikheten att det flugit ut igen utan att jag märkt det??
Jag vet inte vad jag skall tro...
Jag har svårt att inte se det som att den ville mig något. Det är lite för osannolikt och otippat för att inte ha en mening, eller vad säger ni? Eller är det så enkelt att ”all I have to do is fly”?
____________________

Do you think we get tidings and messages that can not really be explained? Do you believe in synchronism?
Yesterday something strange happened.
I sat on my couch and relaxing with the balcony door open. Suddenly I both saw and heard how a sparrow flies straight in from the balcony and turns right and flies further in the corridor towards the front door. Goodness me, I think, what do I do now? So I go to close doors to limit the space. But I can not find the sparrow! I searched the entire apartment several times, but not! No sparrow! And now a day has passed. What is the probability that it flew out again without me noticing it??
I do not know what to believe ...
I have a hard time not seeing it as if it wanted to tell me something. It's a little too unlikely and unpredictable not to have a meaning, or what do you say? Or is it just as simple as "all I have to do is fly"?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published