Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Sagan on den lilla flickan

Elisabeth - Reflexion silver

Verktyg

Verkstad

Verkstad


Det var en gång en flicka som var fascinerad av verktyg, men hon hade inte någon direkt användning för verktygen.

Så en dag frågade en vän ”Vill du följa med på en silversmideskurs över en helg. Det är i Köpenhamn!”

Absolut! tänkte flickan och förstod inte innebörden av att träffa Owe Silverartist. Han som skulle öppna dörren till en passion! Han som skulle lyfta en flicka som inte trodde att hon hade något som var vidare speciellt.

Och nu många år senare har verkstaden växt! Den har till och med fått ett fönster som den inte hade från början. Verktyg fylls på hela tiden, med mer eller mindre panik, beroende på prislappen.

Nu skall flickan förbereda sig för att vara med och ställa ut och sälja sina smycken som så många gånger förut.

Det är nog den synligaste förändringen av just den här flickan, för självkänslan syns ju inte nödvändigtvis på utsidan.
____________________

There was once a girl who was fascinated by tools, but she had no direct use for the tools.

So one day a friend asked “Do you want to join a silversmithing course over a weekend. It's in Copenhagen! ”

Absolutely! thought the girl and did not understand the meaning of meeting Owe Silverartist. He who would open the door to a passion! He who would lift a girl who did not think she had anything to brag about really.

And now, many years later, the workshop has grown! It has even got a window which it didn’t have from the beginning. Tools are constantly being replenished, with more or less panic, depending on the price tag.

Now the girl must prepare to be involved in exhibiting and selling her jewellery as so many times before.

This is probably the most visible change of this particular girl, because self-esteem is not necessarily visible on the outside for anyone to see.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published