Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Naturens excellens

Öppen blåmussla i silver


Idag satt jag med en öppen blåmussla i handen. Reflekterade över att även om den inte är ”riktig” så är det den känslan den ger. Att ådringen framträder så tydligt i silver gör den levande även i ett nytt material. För mig är det en ynnest att ha givits möjligheten att lyfta fram denna naturens excellens i silver.
____________________

Today I sat with an open mussel in my hand. Reflected over that even if it’s not "real", it is the feeling it gives. That the growth lines appears so clearly in silver makes it alive even in a new material. For me, it is a privilege to have been given the opportunity to highlight the excellence of nature in this way in silver.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published