Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Spindelnät

Långt halsband av utdragna ringar


Vid första anblick kanske ett spindelnät? Att dra ut ringar är ett sätt att förstärka effekten av en tunn tråd. På samma sätt som tråden i ett spindelnät är betydligt starkare än den ser ut. Ett försök från min sida att göra en ganska långsökt koppling och det blev ett långt halsband av utdragna ringar som i sig är en form som är väldigt klädsam.
_____________________

At first glance, perhaps a spider’s web? Extracting a rings is a way to enhance the effect of a thin thread. In the same way that the wire in a spider’s web is much stronger than it looks. An attempt on my part to make a rather long-sought connection and it turned out to be a long necklace of elongated rings which in itself is a shape that is very dressy.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published