Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Något nytt

Något nytt


För det handlar mycket om mod. Eller rädslan att verka löjlig eller dum. När det i själva verket är precis tvärtom... Att gå utanför sin ”comfort zone”, utanför det man redan vet, är ju det ända sättet att komma framåt. Jag tror på uttrycket att man skall lära sig något nytt varje dag. Det behöver ju inte vara stora saker, men med en nyfiken inställning behövs inte modet i samma utsträckning. I det nyfikna lär man sig av allt, även av att misslyckas och justera och göra lite annorlunda nästa gång. Och då blir glädjen i att lyckas tusenfalt större!
______________________

Because it's a lot about courage. Or the fear of looking ridiculous or stupid. When in fact it is just the opposite ... Going outside your "comfort zone", outside what you already know, is the only way to get forward. I believe in the expression that one should learn something new every day. It doesn’t have to be big things, but with the curious attitude, courage is not needed to the same extent. In the curious, you learn from everything, even from failing and adjusting and doing a little differently next time. And then the joy of succeeding becomes a thousand times greater!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published