Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Jag och mitt favoritord

Serendipity

Serendipity

Serendipity


Jag och mitt favoritord... Jag kunde ju inte låta bli... Jag trotsade antalet bokstäver och gick all in!! Jag tycker om bokstäver. Nog framförallt för att de skapar en förståelse. Jag har tröttnat på spel och masker. Jag vill uppleva vad det än är på riktigt! Och det är ju precis där ”serendipity” kommer in, för den otippade flowkänskan studsar mot en eventuell mask man har på sig. Eller om man spelar en roll för den delen. Jag tror att den sanna glädjen kommer i att vara närvarande framförallt i mötet med andra. Att våga möta, våga vara nyfiken, vilja dela, men samtidigt måna om sina gränser. För mig är det något som är så fullt av liv och sprudlar av glädje och ändå kommer man i situationer när man bara inte vågar. Efteråt kan man undra vad som hände och vem vet, något kanske hakade i något gammalt minne som gett en en konstig bild av verkligheten. Skall vi inte hjälpas åt att släppa fram mer otippad glädje och gå sprudlande ut i vårsolen!!!
____________________

Me and my favorite word... I couldn’t help it... I defied the number of letters and went all in!! I like letters. Probably mainly because they create an understanding. I'm tired of games and masks. I want to experience whatever it is for real! And that is exactly where "serendipity" comes in, because the unexpected feeling of flow bounces back from a possible mask you are wearing. Or if you play a role for that matter. I believe that the true joy comes in being present especially in the meeting with others. To dare to meet, dare to be curious, want to share, but at the same time care about your own boundaries. For me, it is something that is so full of life and bursts with joy and yet you get into situations when you just don’t dare. So, please, let out more unexpected joy and go out vibrant in the spring sun!!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published