Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Gasolbrännare

Gasolbrännare


Då har jag fått sätta mig in i ämnet regulatorer till gasoltuber. Lite otippad kunskap kanske. Känns inte som mitt kompetensområde, men desto härligare känsla när man kommer igenom problematiken och ser ljuset på andra sidan. Efter att nästan blivit ovän med mina kollegor, fått hjälp från annat håll och två besök på @jula så skall jag nu löda för brinnande livet! Och jag har lite större förståelse för vad en regulator gör!
_______________________

Today I got to know a little about the subject of regulators for LPG tubes. Might be a little unexpected knowledge. Does not really feel like my area of expertise, but the more wonderful feeling when you get through the problem and see the light on the other side. After almost becoming an enemy to my colleagues, receiving help from elsewhere and two visits to @jula, I will now solder for better and for worse! And now I have a little more understanding of what a regulator does!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published