Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Lysa upp din väg


Håll huvudet högt! Men sitt inte på någon hög häst.

Låt aldrig någon förminska dig! Och om någon gör det, låt det studsa tillbaka där det kom ifrån. Som en bumerang! Eller som att hålla upp en spegel, men vända den mot avsändaren.

Det krävs styrka för att kunna göra det gång på gång. Det ända stället att hitta den sortens styrka är i sig själv.

Varför skall någon vara rädd för att skina i sitt eget ljus? För rädslan är en förrädisk plats att vara på. Den äter just sånt ljus och får mörkret att växa.

Så polera upp din krona så att den verkligen glänser och reflekterar ljuset och låt den lysa upp din väg!
____________________

Keep your head high! But do not sit on a high horse.

Never let anyone diminish you! And if anyone does, let it bounce back where it came from. Like a boomerang! Or like holding up a mirror, but turning it towards the sender.

It takes strength to be able to do that over and over again. The only place to find that kind of strength is within.

Why should anyone be afraid to shine in their own light? For fear is a treacherous place to be. It eats up just that kind of light and makes the darkness grow.

So polish your crown so that it really shines and reflects the light and let that light up your path!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published