Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Ljus och mörker

Välj var du lägger din energi


Vårt ljus kommer inifrån och i det ligger det varma kärleksfulla. Det goda, välvilliga och det empatiska.

Det mörka däremot, kommer utifrån. Ditt eget ego kommer utifrån. Det gör inget annat än att värdera och skymma ditt ljus.

Allt bottnar i ena eller andra sidan. Oftast är det ganska enkelt att avgöra om det är ljus eller mörker av just vilken energi det sänder ut. Av känslan som blir kvar i kroppen.

När den känslan är ljus och glad, kan vi hantera nästan vad som helst. Då sprider vi ljus och värme omkring oss.

Den mörka skapar osäkerhet och rädsla. Dess enda intresse är att skymma och kväva ljuset.

Ge ljuset möjlighet att skina!
____________________

Our light comes from within and in it lies the warm and loving. The good, the benevolent and the empathetic.

The dark, on the other hand, comes from the outside. Your own ego comes from outside. It does nothing but value and obscure your light.

Everything comes from one side or the other. It is usually quite easy to determine if it is light or dark by exactly what energy it emits. Of the feeling that remains in the body.

When that feeling is light and joyfull, we can handle almost anything. Then we spread light and warmth around us.

The dark creates insecurity and fear. Its only interest is to obscure and stifle the light.

Give the light room to shine!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published