Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Nu blickar vi framåt

Kedjering i solnedgång


Nu tycker jag att vi stänger 2020 för gott! Som någon sa ”Nu är detta monumentalt hemska skitår snart över”. Det är ju som jag brukar säga, pendeln slår lika långt åt båda hållen. Då kan man ju bara bli nyfiken på vad som finns runt nästa hörn. Hur eländigt och hemskt det än är för stunden så pågår hela tiden en förändring och saker kommer inte att se likadana ut om ett år som det gör nu. Skall vi nu gemensamt blicka framåt och göra 2021 till ett år som bevisar motsatsen mot 2020? Sätter vi det som en gemensam intention är vi ju redan halvvägs, eller hur?
____________________

Now I think we close 2020 for good! As someone said “Now this monumentally awful shit year is soon over”. It is as I usually say, the pendulum swings equally far in both directions. Then you can only be curious about what is around the next corner. No matter how miserable and horrible it is at the moment, change is constantly going on and things will not look the same in a year’s time as it does now. Let us now look forward together and make 2021 a year that proves the opposite of 2020? If we put this as a common intention, we are already halfway there, right?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published