Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Vänlighet


Vi har väl alla gjort det någon gång. Att ha en baktanke med vänlighet. Men är det vänlighet på riktigt?

Eller finns det olika sorters vänlighet som vi kanske läser in olika saker i. Ett leende i kassan på Lidl är en sak. Där kanske man överraskas av händelsen i sig. Och den kan ju leva kvar länge i en.

Men så finns de där andra tillfällena runt de man tror sig känna väl, när man har blivit glad för något och helt plötsligt inser att personen inte gjorde detta av vänlighet mot mig utan för egen vinning i ett helt annat syfte. Kanske till och med indirekt lurar mig. Den sortens vänlighet ger en så dålig eftersmak att den är svår att få bort.

Ibland faller pusselbitarna på plats lite väl snabbt och drastiskt och bilden som framträder blir så klar att den på något sätt inte kan ifrågasättas.

Den sortens vänlighet gör ont! Men visst finns den ärliga välmenande vänligheten oxå. Den som inte går att ifrågasätta och bara ger en varaktig värme. Men den enklaste vänligheten att föra vidare är nog den typen från leendet i kassan på Lidl. För det känns välmenad och på riktigt där och då!
____________________

We've all done it at some point. Having an ulterior motive with kindness. But is it really kindness?

Or are there different kinds of kindness that we might read different things into. A smile at the checkout at Lidl is one thing. There you might be surprised by the event itself. And it can last a long time inside you.

But then there are those other occasions around those you think you know well, when you have been happy for something and all of a sudden realize that the person did this not out of kindness towards me but for their own gain for a completely different purpose. Maybe even indirectly deceiving me. That kind of kindness leaves such a bad aftertaste that it's hard to get rid of.

Sometimes the pieces of the puzzle fall into place to quickly and drastically and the picture that emerges becomes so clear that it cannot be questioned in any way.

That kind of kindness hurts! But of course there is the honest well-intentioned kindness as well. The one that cannot be questioned and only provides a lasting warmth. But the easiest kindness to pass on is probably the kind from the smile at the till at Lidl. Because it feels well-intentioned and real every now and then!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published