Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Glädje

Glädje bokstäver


Glädje är för mig nyckeln till lycka. Kan vi hålla kvar glädjen utan att greppet blir krampaktigt, tror jag att man kan vara nära att hitta rätt! Men vi behöver ju alla hjälp. Ibland kan glädjen komma sköljande över en utan egentlig anledning och ibland lyser den med sin frånvaro. Det är just vid de tillfällena jag vill att man skall kunna ta fram de här örhängena och att glädjen har svårt att hålla sig borta när man har de på sig. Jag har länge tänkt att jag vill jobba med bokstäver, egentligen ända sen jag blev imponerad av hur Wiven Nilsson jobbade med bokstäver i sina broscher och då framförallt med initialer. Men jag börjar med joy!!
____________________

Joy for me is the key to happiness. If we can keep the joy close without holding it to hard, I think you can be close to finding the clue! But we all need help. Sometimes the joy can come washing over oneself for no real reason and sometimes it shines with its absence. It is precisely on these occasions that I want these earrings to fill that void and that the joy has difficult to stay away when you wear them. I have thought for a long time that I want to work with letters, really ever since I was impressed by how Wiven Nilsson worked with letters in his brooches and then especially with initials. But I start with joy!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published