Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Introduktionskurs i silversmide

Introduktionskurs


Tänk att få frågan om att hålla en silversmides prova på kurs några timmar som ett sätt för en familj att fira.

Tack Mikael för att du gjorde det här möjligt! Så roligt att få introducera andra till min passion! Och för den delen att få använda mina verktyg lite mer.

Det här var nytt för mig, att lära ut. Något som jag kanske inte är jättebra på. Har aldrig precis sett någon pedagogisk ådra hos mig, men det var väldigt roligt! Hoppas kunna göra mer liknande saker framöver!
____________________

Imagine being asked to hold a silversmith's try on course for a few hours as a way for a family to celebrate.

Thank you Mikael for making this possible! So fun to introduce others to my passion! And for that matter to be able to use my tools a little more.

This was new to me, to teach. Something I may not be very good at. Have never exactly seen any educational vein in me, but it was very fun! Hope to be able to do more similar things in the future!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published