Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Sammanflätad

Flätat armband


Saker kan ju vara konstigt sammanflätade med varandra. Visst hänger bara på en skör tråd men blir ändå kvar och annat kan tyckas ihoptrasslat i all oändlighet, men försvinner ändå. Jag vill ju att saker skall hänga samman på ett bra sätt, där allt har sin plats och där alla trådarna tillsammans skapar något som är så mycket mer än vad varje tråd kunnat uppnå på egen hand och där man kan följa den röda tråden i allt som händer. Detta armband är ju en påminnelse om just det. Tillsammans klarar vi så mycket mer och det finns en mening med allt!
____________________

Things can be strangely intertwined with each other. Some only hangs on a fragile thread but still remains hanging and other things may seem tangled in all infinity, but still disappear. I want things to be connected in a good way, where everything has its place and where all the threads together create something that is so much more than what each thread has been able to achieve on its own and where you can follow the common thread in everything that happens. This bracelet is a reminder of just that. Together we can do so much more and there is a meaning to everything!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published