Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Mänsklig värme

Mänsklig värme, snälla kom närmare!


Hur kan man beskriva året som gått? Jag har inget riktigt bra svar på det. Ingen av oss har ju upplevt något som det här förut. Jag är inte någon speciellt social person. Jag trivs i mitt eget sällskap. Jag behöver egen tid. Nog mer än många andra, men i år... jag har fått omvärdera mitt sätt att vara. Jag behöver andra människor! Jag behöver ha människor nära! Och jag behöver mänsklig värme! Det blev bara så påtagligt under ”Så mycket bättre” när Helen Sjöholm tolkade Markus Krunegård. Med tanke på att låten skrevs långt före det här året började, fick det mig att börja tänka... Om någon uttrycker det så bra redan innan de flesta av oss ens reflekterat över eller upplevt att vi saknar det... Vad säger det om vårt tidigare normalläge?
____________________

Human warmth, please come closer!
____________________

How can one describe the past year? I don’t have any really good answer to that. None of us have experienced anything like this before. I’m not a particularly social person. I thrive in my own company. I need my own private time. Probably more than most people, but this year ... I have had to re-evaluate my way of being. I need other people! I need people close! And I need human warmth! It only became so obvious during the TV-show “So much better” when Helen Sjöholm interpreted Markus Krunegård. Considering that the song was written long before this year began, it made me start thinking ... If someone expresses it so well even before most of us even reflected on or experienced that we miss it... What does it say about our previous normal way of living?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published