Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Griefcase

Greifcase

 

Ända sedan civilisationens gryning har människan haft en benägenhet att skicka vidare lidande och skuldkänslor till nästa generation i förseglade paket som kallas hemligheter. Det granna omslagspapperet lockar efterföljare ur varje generation att söka sanningen.

Nyfikenheten lever stark ända tills paketet öppnas. Men när det sker smittas man av ett virus som väcker samma känslor av skuld och lidande och får en att se ut nästa person att lämna bördan vidare till, inslaget i nytt omslagspapper.

Ännu firar vi långfredagen för att pina oss själva med synder som våra anfäder har begått en gång. De formar våra tankar till att göra så under förevändningen att de i sin tur har övertagit samma skuldkänslor från sina anfäder och burit dem vidare.

Ofta tar vi över bördornas förpliktelsernas och ansvarstagandets, i löftenas och åtagandenas namn, och vi förebrår oss för att vi inte klarar att balansera tyngden på våra axlar.

För skattsökaren är det ett äventyr att leta efter en skatt, men när han hittar den blir hans tillvaro farligare. När han återvänder hem är det inte bara guldet han har med sig, utan också ett tvångsmässigt behov av att skydda det från tjuvar.

Den som söker efter en hemlighet förstår inte att han samtidigt jagar efter en krokodil som simma framåt i generationernas flod.

Ur ”Det sista regnet” av @janesh_vaidya_ayurveda


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published