Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Skogsbad

Skogsbad

Skogsbad

Falsterbo

Skogsbad Mandala

Skogsbad


Vilken fantastisk start på en dag! Skogsbad i Falsterbo guidat av @liljehalsans För mig var det nytt med skogsbad, eller Shinrin Yoko som dess ursprungliga japanska namn är.

Att ges tillfälle att få ta in naturen och känna dess helande egenskaper gör gott från topp till tå.

Att gå igenom sinne efter sinne för att utforska det på djupet. Vad känner jag under fötterna i just detta steget, eller hur mycket ser jag utan att röra huvudet eller ögonen, vilka lukter känner jag, eller att fokusera på ett ljud och aktivt stänga ute alla andra.

Bara att vara mobiltelefonlös i tre timmar… Jag fuskade lite eftersom jag tog några bilder, men det räknas väl knappt, tänker jag.

Jag tror att närheten till naturen är så otroligt viktig och för mig kommer naturen att ha en naturligare plats framöver. Tack för det Ida!!
____________________

What a great start to a day! Forest bathing in Falsterbo guided by @liljehalsans For me it was a new thing, forest bathing, or Shinrin Yoko as its original Japanese name is.

Being given the opportunity to take in nature and feel its healing power does good from head to toe.

To go through sense after sense to explore it in depth. What do I feel under my feet in this particular step, or how much do I see without moving my head or eyes, what smells do I feel, or to focus on a sound and actively shut all other sounds out.

Just to be without a mobile phone for three hours… I cheated a bit as I took some pictures, but I don’t think that counts.

I think that the proximity to nature is so incredibly important and for me, nature will have a more natural place in the future. Thanks for that Ida!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published