Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Drömmar

Drömmar


Att faktiskt sätta ord på sina drömmar!

Jag tror att mycket ligger i själva formuleringen.

Det är så mycket lättare att veta vad man inte vill. Jag säger ofta ”jag vill inte” till mig själv. Men jag har inte alltid lika lätt att formulera vad jag vill.

Då är stjärnorna bra! Att sikta för högt har ju en stjärna aldrig hört talas om. Om en dröm inte är uttryckt, hur kan man då få hjälp att förverkliga den?
____________________

To actually put your dreams into words!

I think a lot lies in the wording itself.

It's so much easier to know what one do not want. I often say "I don’t want to" to myself. But I don’t always have as easy to formulate what I do want.

Then the stars are good! Aiming too high, a star has never heard of. If a dream is not expressed, how can one then get help to realize it?


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published