Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Trollslända

Trollslända


Idag har min dag handlat om trollsländor!

Det började med att jag fick syn på väldigt fina reflexer från @toreldsparlorpyssel Intressant tänkte jag, men när sen en riktig trollslända landade på mitt ben började jag ju känna att detta inte var en tillfällighet.

Jag tror ju att vi får tecken av olika slag hela tiden. För mig står trollsländan för något magiskt och att faktiskt våga tro på just det magiska. Lita på vår egen intuition.

Är inte det ett riktigt fint budskap att få? Och just på det här sättet?

Jag kommer tänka på det varje gång jag ser mina fina nyinköpta trollsländereflexer och förmodligen kommer det oxå leda till ett leende.

Sen att trollsländor på danska heter guldsmed ger ju det hela en extra dimension!

Känner en sån tacksamhet för detta idag!
____________________

Today has been about dragonflies!

It started with seeing very nice reflectors from @toreldsparlorpyssel I thought that was interesting, but when a real dragonfly landed on my leg, I started to feel that this was not a coincidence.

I think we get signs of various kinds all the time. For me, the dragonfly stands for something magical and to actually dare to believe in just that magic. To trust your own intuition.

Isn't that a really nice message to get? And just like that?

I will think about this every time I see my nice newly purchased dragonfly reflectors and it will probably also lead to a smile.

Since dragonflies in Danish are called goldsmiths, this gives this whole thing an extra dimension!

I feel such gratitude for today!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published