Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Komplicerat

Silverfläta

Flätat armband i silver


Fortsätter att jobba på det flätade temat. Har bara komplicerat till det lite mer. Det fantastiska denna gången var att ju fler komponenter jag la in, desto mer stuns blev det i länken. Undrar om det är samma som med polariteter, att man kan röra sig i båda utkanterna på en sträcka, utan att veta hur man når mitten där lugnet och balansen finns. Undrar om jag i detta fallet nått mitten utan att veta hur jag kom dit.
____________________

Continuing to work on the braided theme. Have just complicated to it a little more. The great thing this time is that the more components I add, the more flexibility the link gets. Wondering if it is the same as with polarities, that you can move in both edges on a stretch, without knowing how to reach the center where the calm and balance is found. And that I in this case reached the center without knowing how.


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published