Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Byt luften i lungorna

Byt luften i lungorna


Ibland behöver man börja om. Tänka om. Släppa väntandet. Bli av med begränsningarna. Vad är det som gör att man tror att saker kommer att bli lättare om man väntar och ser. Det är så lätt, i alla fall för mig, att se det som den bästa vägen. Att vänta… Och sen helt plötsligt har det gått år och man står på exakt samma plats. På något sätt känns det som väntandet är inbyggt i vårt sätt att leva. Att comfort zonen är så viktig. Att övertygelsen alltid är större att saker kommer gå åt helvete och att vi kan stressa oss själva till nästan vad som helst. Vad hade hänt om vi alla bara tog ett djupt andetag och bytte luften i lungorna och börjar se möjligheter istället för vad som kan gå fel. Jag tänker i alla fall pröva!!
____________________

Change the air in your lungs!
____________________

Sometimes you need to start over. Think differently. Let go of waiting. Get rid of the restrictions. What is it that makes us think that things will be easier if you wait and see. It's so easy, at least for me, to see it as the best way. To wait… And then all of a sudden years have passed and you are standing in exactly the same place. Somehow it feels like waiting is built into our way of life. That the comfort zone is so important. That the belief is always greater that things will go to hell and that that makes us getting stressed out to the limit. What would have happened if we all just took a deep breath and changed the air in our lungs and begin to see opportunities instead of what can go wrong. I'm going to try anyway!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published