Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Carpe Diem

Silverblomma


Och så plötsligt en dag när jag tittar bland mitt skrotsilver ser jag en blomma! Och så bara sådär har ett par nya blommiga örhängen fått liv. Är det inte fantastiskt hur man bland välkända saker man ser varje dag, helt plötsligt ser något framträda på ett annat sätt än det gjort förut. Som om de hamnat i ett speciellt strålkastarljus. Undrar hur många av dessa givna tecken som vi uppfattar och hur många som går oss spårlöst förbi. För de uppfattas ju bara i just den här stunden, som sen är borta. Så - Carpe Diem - Fånga dagen! Idag gav den närvaron mig ett par blommiga örhängen!
____________________

And suddenly one day when I look among my scrap silver I see a flower! And just like that, a pair of new floral earrings have come to life. Isn't that amazing how, among well-known things you see every day, all of a sudden you see something appear in a different way than it has done before. As if they ended up in a particular limelight. Wondering how many of these given signs we perceive and how many that pass us by without a trace. Because they are only perceived at this very moment, which is then gone. So - Carpe Diem - Seize the day! Today this presence gave me a pair of floral earrings!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published