Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Ha fel tillsammans

Ha fel tillsammans


Tänk så svårt det kan vara, att låta andra ha rätt. Bästa sättet är att hitta vägar runt att förminska sig själv. Jag tycker att det är ett perfekt sätt att bestämma sig för att ha fel från början! Då kommer man ju alltid lyckas!!
____________________

I will agree with you next time we argue, so we can be wrong both of us.
_____________________

Think how difficult it can be to let others be right. The best way is to find ways around to reduce oneself. I think it's a perfect way to decide to make a mistake from the beginning! Then you will always succeed!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published