Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

En specifik ringstorlek

Råbandsknop


När jag gör en ring normalt blir det den storlek det blir. Det viktiga är att ha en variation i storlekar så att man kan prova sig fram till vilken som känns bäst på handen.

Men idag har jag jobbat från andra hållet. Att göra en ring i en specifik storlek. Det ställer helt andra krav på en. Så jag tog det säkra före det osäkra och gjorde tre varianter.

Får nu verkligen hoppas att en av dessa tre ringar passar och faller kunden i smaken.

Vi vill ju så olika saker med en ring. Symbolisera olika saker. Det i sig tycker jag är charmen med smycken, men när de görs på beställning kan det bli ganska nervöst!
____________________

When I make a ring normally, it becomes the size it gets. The important thing is to have a variety of sizes so that you can try out which one feels best on your hand.

But today I have worked from the other direction. To make a ring in a specific size. It puts completely different demands on me. So I took the safe before the unsafe and made three variations.

Now I really hope that one of these three rings fits the customer and meet her expectations.

We want so many different things with a ring. Symbolize different things. That in itself I think is the charm of jewellery, but when they are made to order it can get quite nervous!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published