Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Ett nytt år

Rökkvarts

Silversmide

Glödga silvret

Blodblåsor  


Ett nytt år… Vad kommer det att föra med sig?

För min del har det hittills börjat med blodblåsor på fingrarna efter klämmskada efter att jag försökt smida en ring från en större klump silver. Har oxå totalt fastnat i John Aijvide Lindkvists bok ”Vänligheten”.

Jag läser inte speciellt fort, men nu har jag ett problem, för det är så spännande, bitvis, att jag inte hinner läsa, utan hoppar över ord, så att jag ändå får gå tillbaka och läsa om. Har kommit typ 400/700 sidor och fasar för när den skall ta slut!

Om man nu ska försöka se in i framtiden och vad den har med sig. Får vi behålla vänligheten? Kanske, eller förhoppningsvis är det upp till var och en av oss. Jag har ett klot rökkvarts. Undrar om det är till någon hjälp med det här. Men det gör sig bra men några smidda armband som fot!

Måste ju betyda att 2022 kommer bli ett strålande år!!
____________________

A new year… What will that bring, I wonder?

For me, it has started with blood blisters on my fingers after a pinch injury when I tried to forge a ring from a larger lump of silver. Has also totally consumed by John Aijvide Lindkvist's book "Kindness".

I do not read very fast, but now I have a problem, because it is so exciting, at times, that I don’t have time to read, but skip words, so that I still have to go back and read again. Have so far finished 400/700 pages and are terrified for when the book will end!

If you are now trying to see into the future and what it entails. May we keep the kindness? Maybe, or hopefully, it's up to each and everyone of us. I have a ball of smoky quartz. Wondering if that will be of any help in this. But it does look nice standing on some forged bracelets like foot!

That must mean that 2022 will be a sparkling year!!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published