Secure Payment - Free tracked delivery within Europe with PostNord - Fast delivery 1-2 days

Ett nytt hem

Schäferring


En schäferring är på väg till sitt nya hem. Jag tänker på hur alla små valpar måste känna när de flyttas från sin ända kända värld och helt plötsligt har så mycket nytt att ta in. Här tycker jag dock att jag ser en nyfikenhet. En tilltro till det nya. Tänk så mycket lättare allt blir om man väljer att titta på det med nyfikenhet. Tänker oxå på kopplingen mellan nyfikenhet och mod. Är man nyfiken på något krävs ju konstigt nog mindre mod att genomföra. För mig tog det ett tag innan den polletten trillade...
_____________________

A German Shepherd ring is on his way to his new home. I think about how all little puppies must feel when they are moved from their all known world and all of a sudden have so much new to take in. Here, however, I think I see a curiosity. A belief in the new. Think how much easier everything becomes if you choose to look at it with curiosity. I’m also thinking about the connection between curiosity and courage. If one choose to be curious about something, strangely enough, less courage is required for the implementation . For me, it took a while before that came clear...


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published